s.

cuff, boxing-match.

s.

Բռամբ կամ բռնցի խթելն. բուռն եւ ստէպ հարումն, կռփումն.

Ալիք եւ անդունդք զնաւորդս նեղիցեն, ձմեռն եւ սառնամանիք զհողագործսն, եւ բռնխէթք զըմբշամարտիկսն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 23. յն. բուռն հարուածք։)