adj.

that brings sad news, sorrowful;
bearer of unhappy news.

adj. s.

Բերօղ զբօթ. գուժկան.

Իբրեւ գերեցաւ տապանակն, եկն եհաս բօթաբերն՝ գոյժ տալ. (Եփր. թագ.։)

Յորժամ բօթաբերն զերկեղ մահուն պատմէ. (Մաշկ.։)

Բօթաբեր եղբօրն (այսինքն բերօղ զբօթ զեղբօրէն) աւետիս լուաւ զյարութեան. (Մամբր.։)

Իբրեւ զբօթաբերսն Յոբայ. (Ոսկիփոր.։)

Եւ Որ ինչ կրէ յինքեան զբօթ. որպէս բօթալի.

Լուրս բօթաբերս. (Ճ. ՟Ա.։)