adj.

full of sad news, sorrowful, vexatious.

adj.

ԲՕԹԱԼԻ ԲՕԹԱԼԻՑ. Լի գուժիւ. տխրական. սգալի.

Բօթալի աւետիք. (Ճ. ՟Ա.։)

Բօթալից աւետիք. (Հ=Յ. յուլ. ՟Ժ՟Դ.։)

Ծաղր եղէ հրէից՝ յօրս այս բօթալից. (Գանձ.։)