bot. s.

rhubarb (the root);
muzzle, snout;
hook.

s.

ռմկ. գաբին տակն։ ῤέον βαρβαρικόν rhabarbarbaricum Արմատն գաբծլի կամ խաւարծլի, դեղ մաքրողական. որ եւ ԽԱՇՆԴԵՂ. ռէվէնտ։ (Գաղիան.։ Բժշկարան.) ու եւ ասի.

Ռավանդ, գաբին տակն. եւ այլ ասեն, խործուիլ չէ գաբ, ապա կունմանի ի գաբն, եւ իր ծլին մէջ փորոք, եւ ինքն զէտ սնպակ գունդ.

ԳԱԲ 2 ասի ռմկ. եւ Բերան գազանի, կամ գազանամիտ մարդոյ. իբրու յափշտակիչ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագաբոս, սիւ

Ազգաբան, ից

Ազգաբանական

Ազգաբանեմ, եցի

Ազգաբանութիւն, ութեան

Այլազգաբար

Անարգաբար

Անկարգաբար

Անյագաբար

Առոյգաբարձ

Արագաբան

Արագաբանութիւն, ութեան

Գաբինիոս, սիւ

Գաբծիլ

Գաբրիէլ, լիւ

Երգաբան, ից

Երգաբանեմ, եցի

Երգաբանութիւն, ութեան

Զուգաբան, ից

Զուգաբանեմ, եցի

Voir tout