adj.

ԳԱԶԱՂԱԴԷՄ կամ ԳԱԶԱԽԱԴԷՄ. Մոխրադէմ, որպիսի լինին պաշտօնեայք կրակի.

Կրակն՝ ի կրել արտաքս զաւելորդ թրքածս մոխրոցացն՝ ձանձրացուցանէ զգազախադէմ զկրողսն պակշոտեալս. (Փարպ.։)