adj.

like a wild beast.

adj.

θηριόμορφος belluinam formam habens Ունակ կերպի կամ կերպարանաց գազանի. ճանավար միսալը.

Դէմք գազանակերպ. (Ճ. ՟Ա.։)

Գազանակերպ ինչ պատկերք. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 24։)

Աթոռոց չորից՝ գազանակերպից. (Գանձ.։)

Ոչ ալիքն անհամբոյրք հեղձուցին զնա, եւ ոչ գազանակերպն՝ որ եկուլ զնա, ապականեաց եւ կորոյս. (Ոսկ. ապաշխ. յն. եւ ոչ կէտ վայրենագոյն քան զալիս։)