adj.

ferocious heart.

adj.

Ունօղ զսիրտ անգութ որպէս գազանի.

Այնժամ գազանասիրտք եղեն, զի ոչ մնացին ժամանակին. (Վանակ. յոբ.։)

Գազանասիրտք քան զառիւծս ի կոտորելն իւրեանց. (Եփր. թագ.։)