s.

brutality, bestiality;
fierceness, ferocity, inhumanity, barbarity, cruelty, rage, madness.

s.

θηριότης feritas, ὡμότης crudelitas, θυμός furor Բնութիւն կամ բնաւորութիւն գազանի. եւ Գազանաբարոյութիւն. անգթութիւն. կատաղութիւն. սրտմտութիւն. հայվանլըգ, վահշէթ, եավուզլուգ.

Գազանութիւն գազանաց. (Իմ. ՟Է. 20։)

Բարք գազանութեան. (Եզնիկ.։)

Պատրաստեսջիր ի նմին գազանութեան զփիղսն. (՟Գ. Մակ. ՟Ե. 10։ Գազանութիւն թագաւորին. անդ. եւ ՟Է. 3։)

Գազանութիւնք չարաց. (Շ. մտթ. յռջբ։)

Զգազանութիւն կամաց մերոց զգաստացուցեալ. (Լմբ. սղ.։)

Մռնչեալ առիւծաբար գազանութեամբ անտոնինոս. (Խոր. ՟Բ. 22։ (Իսկ Սարգ. յկ. ՟Դ. ըստ ձ. երկիցս գրի Գազութիւն. որպէս թէ գազանն իցէ իբր փուշ գազ՝ գզօղ եւ պատառօղ)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գազանութիւն գազանութիւնք
accusatif գազանութիւն գազանութիւնս
génitif գազանութեան գազանութեանց
locatif գազանութեան գազանութիւնս
datif գազանութեան գազանութեանց
ablatif գազանութենէ գազանութեանց
instrumental գազանութեամբ գազանութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զուգազանութիւն, ութեան

Voir tout