s.

honey-dew, manna.

s.

ԳԱԶՊԷՆ կամ ԳԱԶԱՊԷՆ. ռմկ. գազպին, կազպին. պրս. կէզէնկիւպիյն, կէզէնպու. ῤητίνη resina, μάννα, αἱρόμελη manna Ռետին քաղցր որպէս զմանանայ թանձրացեալ ի ցօղոյ երկնից ի վերայ տերեւոց տնկոց եւ բուսոց. գուտրէթ պալը կամ հելվասը, մէնն.

Տուրուբերան ունի եւ գազպէն եւ մեղր. (Խոր. աշխարհ.։)

Որպէս մանանայն աստ իջանէ ի վերայ անտառացն, զոր գազապէն կոչեմք. (Զենոբ.։)

Գազպէնն՝ որ իջանէր ի վիմացն վերայ. (Վրդն. օրին.։)

Ռետինն կազպինն է. (Նչ. եզեկ.։)