s.

horn, trumpet;
— անօթ, matrass, retort.

s.

Փող գալարեալ. փանդիռն.

Ի ձայն մեծ գալարափողոցն զիւր գունդն ստիպէր. (Եղիշ. ՟Զ։)

Էր մարիամ մագդաղենացին՝ գլուխ երգողաց գալարափողից. (Գանձ.։)