s.

turn, rotation;
tenderness of heart, bowel.

s.

λύγισμα flexus Ոլորք, որպէս օձի, աղեաց, մագաղաթի, եւ նմանեաց նոցին. լէվա, ղանղալ, էկիշ, էյիլիշ, պիւքիւլիւշ.

Օձն հինգ գալար առնու ի գնացսն, եւ տտամբն եւ գլխովն եօթն լինին. (Ոսկիփոր.։)

Օձաձեւ է բնութիւնս մեր՝ հինգ զգայարանօք զհինգ գալար օձին նշանակելով. (Վրդն. ի յհ.։)

Նմանութեամբ, Գորով, ճմլումն՝ գելումն սրտի.

Եկ դու կշռեա զաղէտ գալարի ծնողացն. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ. տպ. գալարաղի։)

Գալար առնու լեարդն ի փորին. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գալարազի

Գալարափող, ոց

Գալարեմ, եցի

Գալարեցուցանեմ, ուցի

Գալարիմ, եցայ

Գալարումն, ման

Գալարուն

Voir tout