s.

first rank, head, first place;
president.

adj.

πρωτόθρονος primo loco sedens Գահերէց. նախապատիւ.

Գահագլուխ քաղաքն հռովմայ։ Թողեալ զաշխարհ իւր եւ զգաւառ, եւ զգահագլուխ մեծութիւնս. (ՃՃ.։)

s.

(առաւել յոքնակի). πρωτοκλισία primus in convivio locus Գահերիցութիւն. յառաջագահք. առաջին բարձ.

Խնդրել ... զգահագլուխս յընթրիս. (Մրկ. ՟Ժ՟Բ. 39։)

Զգահագլուխ աթոռոցն կամէին ունել. (Ոսկ. մտթ.։)