s.

precipitation;
high precipice.

s.

κατακνρήμνησις praecipitantia, praecipitatio Գահավէժն լինել. անկումն ի բարձանց.

Յանդուգն բերմամբ զյանկարծադէպն յաջորդէ զգահավիժութիւն. (Պիտ.։)

Ցրուեալք գահավիժութեամբք ըստ նմանութեան գիշերամարտի. (Երզն. մտթ.։)

Եւ κρημνός praecipitium գահաւանդ. գահավէժ վայր. գահ. դար. ուչուրում.

Զոչխարս հօտին մատնէ գայլոց եւ գահավիժութեանց. (Առ որս. ՟Ժ՟Գ։)

Ցրուեալ անապատաց եւ գահավիժութեանց. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Գահավիժութիւնք եւ լիճք եւ ովք. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գահավիժութիւն գահավիժութիւնք
accusatif գահավիժութիւն գահավիժութիւնս
génitif գահավիժութեան գահավիժութեանց
locatif գահավիժութեան գահավիժութիւնս
datif գահավիժութեան գահավիժութեանց
ablatif գահավիժութենէ գահավիժութեանց
instrumental գահավիժութեամբ գահավիժութեամբք