s.

president, principal;
primate;
dean.

adj. s.

πρόεδρος, προκαθήμενος praeses Երէց գահու քան զայլս. նախագահ. աւագագոյն յոր եւ է կարգի. պաշ, րէիս, սէրտար.

Գահերիցունք եւ առաջնորդք. (՟Ա. Եզր. ՟Ե. 63։)

Գահերէցն ի նոցանէ՝ լուծանէ եւ մեկնէ. (Փիլ. տեսական.։)

Զչորսին գահերէցս իւրոյ տաճարին, որ բդեշխն կոչէին. (Ագաթ.։)

Գահերէցք տանն արքայի. (Յհ. կթ.։)

Իբր Նախագահական. նախապատիւ.

Գահերէց գլխաւորութիւն. (Ոսկ. մտթ.։ Սկեւռ. յար.։)

s.

ԳԱՀԵՐԷՑՔ. գ. Յառաջագահք. նախապատութիւն.

Անձանց վնաս եւ ամօթ արարին, որ զգահերէցսն խնդրէին. (Բրսղ. մրկ.։)