pl. s.

theft;
ի գաղտադողօնս անկանիմ, to conceal one's self, to hide.

s.

Գաղտ գողութիւն. որպէս յն. սեղանակապտութիւն.

Բազում գաղտագողօնք լինէին գանձին ի ձեռն լիւսիմաքեայ. (՟Բ. Մակ. ՟Դ. 39։)

Եւ Գաղտնի հնարք որպէս գողոց.

Տրփեալ լինէր.... անկանէր ի գաղտագողօնս, մինչ զի զնուն իւր կարասցէ տեսանել. (Բուզ. ՟Դ. 15։)