adj.

that eats by stealth or secretly.

adj.

Գաղտ կերօղ. ի ծածուկ ուտօղ. որպէս դնի ի յն. ἕσθων λάθρα comedens latenter

Իբրեւ զտնանկ գաղտակեր. (Ամբ. ՟Գ. 14։)