adj.

that takes by stealth, deceitful, malicious.

adj.

Գաղտ առօղ, յափշտակօղ. զանխլաբար խածատօղ.

Շունք կատաղեալք եւ գաղտառուք, որոց վէրք ժանեաց դժուարակիր է ի բժկշկութիւն. (Ածազգ. ՟Գ։)

Շունք գաղտառուք թագուցանեն զնենգութիւն. (Շ. մտթ.։)

Ի չար առնէ, որպէս ի շանէ, գաղտառուէ, ի լռելութենէն պարտ է երկնչել առաւել քան ի ձայնէն. (Ոսկիփոր.։)