σκανδαλισμός Offensio cf. ԳԱՅԹԱԳՂՈՒԹԻՒՆ.

Ի գայթագղանս տարակուսի անկեալ. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Այնպիսի գայթակղանս գայթակղեն։ Զգայթագղանաց եւ զցնորական տօնն առնիցեն. (Սեբեր. ՟Դ. ՟Ե։)

Յետ գայթակղանաց ի խաչն քրիստոսի եղելոյ աշակերտացն. (Բրս. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գայթագղանք
accusatif գայթագղանս
génitif գայթագղանաց
locatif գայթագղանս
datif գայթագղանաց
ablatif գայթագղանաց
instrumental գայթագղանաւք