s.

treasurer.

adj. s.

γαζοφύλαξ Custos aerarii, quaestor Պահապան գանձուց. գանձակալ. գանձաւոր. խազնա տար.

Զիշխանս ... գանձապահացն. (՟Ա. մն ՟Ի՟Ը. 1։)

Որպէս զյովբն, ոչ գանձապահ էր իւրայոցն ... այլ տնտեսէր մանաւանդ ըստ կամացն այ. (Բրս. հց.։)