adj. bot.

plantain.

s.

ἁρνόγλωσσον Plantago Ազգ ջղախոտի մանրատերեւ. գառնլեզու. սինիրլի եափրագ, լիսան իւլ համլ, զուպան կոսպան։ (Բժշկարան.։)

Գառնալեզուի ջրով զկուրծսն օծանէ. (Մխ. բժիշկ.։)