adj.

Ուղղաբերձ. գեղեցկադիտակ.

Իբրու զտունկ գեղաշիտակ դաստակ երկայնաձիգ մատանացդ. (Մագ. ՟Կ՟Գ. եւ ՟Ժ՟Դ։)

Ջուրց աւազանին (առ յակոբաւ) գաղաշիտակ տունկ կիպարի. (Սիւն. տաղ խչ.։)