adj.

encompassed or endowed with beauty, very handsome, graceful, charming.

adj.

Պարուրեալ գեղով. լի գեղեցկութեամբ.

Պաղոյն գեղեցկութիւն զգեղապարոյր ստեղծուածն ի ստեղծուածէն իգացոյց. (Ճ. ՟Գ.։)