s.

earth-quake.

s.

σεισμός terraemotus Շարժումն, սասանութիւն երկրի. շարժ, ժաժ.

Երկու ամօք յառաջ քան զգետնաշարժն. (Ամովս. ՟Ա. 1։)

Իբրեւ զդղրդումն գետնաշարժի. (Եղիշ. ՟Ը։)

ԳԵՏՆԱՇԱՐԺ ՟Ա. Որ շարժի կամ սողի ընդ գետին.

Իբրու ոչինչ տակաւին ոտից գոլով պիտոյից՝ յանոտս սոքա եւ գետնաշարժս առ երկրաւ ծնան. (Պղատ. տիմ.։)