vn.

to become a beam, to make one's self a beam.

ԳԵՐԱՆԱՁԵՒ ԳԵՐԱՆԱՑԵԱԼ. Ունօղ զձեւ կամ զչափ գերանի. մեծացեալ իբրեւ զգերան.

Նկատեա՛ ճշդիւ զգերանաձեւ մեղսդ ի քում ականդ։ Զանձին գերանացեալ մեղս ոչ տայ տեսանել. (Խոսր. ժմ. եւ Խոսր. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գերանանամ
դու գերանանաս
նա գերանանայ
մեք գերանանամք
դուք գերանանայք
նոքա գերանանան
Imparfait
ես գերանանայի
դու գերանանայիր
նա գերանանայր
մեք գերանանայաք
դուք գերանանայիք
նոքա գերանանային
Aoriste
ես գերանացայ
դու գերանացար
նա գերանացաւ
մեք գերանացաք
դուք գերանացայք
նոքա գերանացան
Subjonctif
Présent
ես գերանանայցեմ
դու գերանանայցես
նա գերանանայցէ
մեք գերանանայցեմք
դուք գերանանայցէք
նոքա գերանանայցեն
Aoriste
ես գերանացայց
դու գերանասցիս
նա գերանասցի
մեք գերանասցուք
դուք գերանասջիք
նոքա գերանասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գերանանար
դուք մի՛ գերանանայք
Impératif
դու գերանացի՛ր
դուք գերանացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գերանասջի՛ր
դուք գերանասջի՛ք