s.

abstinence from wine.

s.

Հրաժարումն ի գինւոյ. գինիէն կտրուիլը.

Չափաւոր արբումն ի գինեհատութիւն (համարեալ լինիմք առաջի աստուծոյ). (Եղիշ. հայր մեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գինեհատութիւն գինեհատութիւնք
accusatif գինեհատութիւն գինեհատութիւնս
génitif գինեհատութեան գինեհատութեանց
locatif գինեհատութեան գինեհատութիւնս
datif գինեհատութեան գինեհատութեանց
ablatif գինեհատութենէ գինեհատութեանց
instrumental գինեհատութեամբ գինեհատութեամբք