adj.

great drunkard, toper, sucking-bottle.

adj.

οἱνώμενος, παροίνος temulentus Մոլեալ ի գինի. եւ գինւով արբեցօղ. արբեալ.

Բազմութիւն արանց գինեմոլաց. (Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 41։)

Մի՛ գինեմոլս. (Տիտ. ՟Բ. 3։)

Իբրեւ զթշնամանօղ եւ զգինեմոլ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 23։)