adj.

that makes war during the night;

s.

cf. Գիշերամարտութիւն.

adj.

νυκτομάχος noctu pugnans Որ գիշերայն մարտնչի.

Գիշերամարտ մենակռիւ (տէրն ընդ Յակոբայ). (Ագաթ.։)

Գիշերամարտ դասք անկարգ հրոսակին. (Արծր. ՟Ե. 2։)

Ասպատակք ... ըստ նմանութեան դիւաց գիշերամարտի. (Նար. կթ։)

s.

ԳԻՇԵՐԱՄԱՐՏ գ. որ եւ ԳԻՇԵՐԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ. νυκτομαχία pugna nocturna Մարտ գիշերային. մարտնչելն գիշերայն.

Անգիտանայ զմերձաւորսն զո՛ր օրինակ ի գիշերամարտի. (Բրս. պհ. ՟Ա։)

Բազում անգամ ի գիշերամարտի լեալ՝ հանդիպէին միմեանց. (Վրք. ոսկ. ձ։)

Որպէս ի գիշերամարտութեան ըմբռնեալ էին. (ՃՃ.։)

Իբրեւ ի գիշերամարտութեան դանդաչէին ոչ որոշելով զթշնամին եւ զբարեկամն. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Բ։)

Զբանակն մադիանացւոց իմաստութեամբ ի գիշերամարտութիւն գեդէոնեան վարէր զօրութիւն. (Պիտ.)

Գիշերամարտութեան եղելոյ ի սահմանսն հռոմայեցւոց. (Սոկր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գիշերամարտիկ

Գիշերամարտութիւն, ութեան

Voir tout