adj.

ԳԻՇԵՐԱՏԵՍ եւ ԳԻՇԵՐԱՏԵՍԱԿ. Իբր Գիշերատեսիլ. գիշերակերպ. սեւատեսակ.

Մերժեա՛ յոգւոյս իմ տապանին՝ զգիշերատես գոյն ագռաւին. (Յիսուս որդի.։)

Գիշերատեսակ հաւուն. (Սիւն. առ գերմ.։)