ն.

ԳԻՋԱՑՈՒՑԱՆԵՄ կամ ԳԻՃԱՑՈՒՑԱՆԵՄ. ὐγράζω, ὐγραίνω hmecto, madefacio, mollio Խոնաւացուցանել. տամկացուցանել. եւ Մեղկացուցանել. մեղմել. կակղել.

Զաչսն գիջացուցանէ արտասուօք եւ ճպռօք. (Մանդ. ՟Ժ՟Է։)

Խոնաւութիւն յարեգականէ է ... ասի՝ եթէ Քրիստոս գիջացուցանէ զմատնիչն. վասն զի յանդիմանէ (այսինքն յերեւան ածէ) զգիջութիւն նորա. (Իսիւք.։)

Արեգակն գիճացուցանէ զմոմ. (Վանակ. յոբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գիջացուցանեմ
դու գիջացուցանես
նա գիջացուցանէ
մեք գիջացուցանեմք
դուք գիջացուցանէք
նոքա գիջացուցանեն
Imparfait
ես գիջացուցանեի
դու գիջացուցանեիր
նա գիջացուցանէր
մեք գիջացուցանեաք
դուք գիջացուցանեիք
նոքա գիջացուցանեին
Aoriste
ես գիջացուցի
դու գիջացուցեր
նա գիջացոյց
մեք գիջացուցաք
դուք գիջացուցէք
նոքա գիջացուցին
Subjonctif
Présent
ես գիջացուցանիցեմ
դու գիջացուցանիցես
նա գիջացուցանիցէ
մեք գիջացուցանիցեմք
դուք գիջացուցանիցէք
նոքա գիջացուցանիցեն
Aoriste
ես գիջացուցից
դու գիջացուսցես
նա գիջացուսցէ
մեք գիջացուսցուք
դուք գիջացուսցջիք
նոքա գիջացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գիջացուցաներ
դուք մի՛ գիջացուցանէք
Impératif
դու գիջացո՛
դուք գիջացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գիջացուցանիջիր
դուք գիջացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գիջացուսջի՛ր
դուք գիջացուսջի՛ք