va.

cf. Գլխատեմ.

ԳԼԽԱՀԱՏԵԼ ԳԼԽԱՀԱՏԻԼ. cf. ԳԼԽԱՏԵԼ.

Եթէ լուծանել յանդգնեսցի, գլխահատեսցի. (Մարթին.։)

Եթէ հրամայող զինուոր զիւր զինուորակիցն սրով հարկանէ, գլխահատեսցի (ա՛յլ ձ. գլխատեսցի). (Մխ. դտ. յօրէնս թգ.։)