s.

poll-tax, capi-tation, head-money.

s.

Հարկ ըստ գլխոյ. եւ Մարդահարկ.

Յիւրաքանչիւր անձէ գլխահարկ պահանջէր. (Մարթին.։)

Առաքեցաւ կիւրինոս՝ գրել զազգն հրէից, եւ դնել գլխահարկս. (Միխ. ասոր.։)

ԳԼԽԱՀԱՐԿ որպէս Հարկ ըստ գլխայ, եւ Մարդահարկ.

Զհարկն ի կայսր տայիք, եւ զգլխահարկն յոչ կամաց. (Պիտառ.։)