s.

decapitation, execution.

s.

ԳԼԽԱՏՈՒԹԻՒՆ ԳԼԽԱՏՈՒՄՆ ἁποκεφαλισμός, ἁποκεφαλίσμα decollatio, capitis amputatio որ եւ ԳԼԽԱՀԱՏՈՒԹԻՒՆ. Հատումն գլխոյ.

Վճիռ տայր սրբոյն գլխատութեան. (Ճ. ՟Ա.։)

Եւ ո՛չ ի գլխատութեան ժամ լռելոց ինչ էր ի յանդիմանելոյ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 23։)

Զմկրտչին ... զգլխատմանն կատարեմք այսօր զյիշատակ. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գլխատութիւն գլխատութիւնք
accusatif գլխատութիւն գլխատութիւնս
génitif գլխատութեան գլխատութեանց
locatif գլխատութեան գլխատութիւնս
datif գլխատութեան գլխատութեանց
ablatif գլխատութենէ գլխատութեանց
instrumental գլխատութեամբ գլխատութեամբք