adj.

Առաւել գլխաւոր. մեծագոյն. առաւելագոյն. աւագագոյն.

Ընթանայ առ պետրոս որպէս առ գլխաւորագոյն եւ խոհեմագոյն. (Նանայ.։)

Զգլխաւորագոյն եւ զքաջահաւատս քո զաշակերտսն ընտրեցեր՝ հանելով ի լեառն բարձր. (Գանձ.։)

Բոլոր աշխարհին մարդիկն, զորոց զգլխաւորագոյնսն յանուանէ կոչէ. (Շ. մտթ.։)

(Զարգացելոցն՝) գլխաւորագոյն իշխանութիւնն ետ ի ձեռն նոցա. (Լաստ. ՟Թ։)

Գլխաւորագոյն գովութիւն, կամ պարսաւանք. (Պիտ.։)