s.

gait, carriage;
deportment;
— ջրոց, course.

ԳՆԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ ԳՆԱՑՈՒՄՆ cf. ԳՆԱՑՔ.

Գետօրէն գնացողութիւն ջրոյն. (Երզն. քեր.։)

Կաղաց գնացումն. (Ճ. ՟Ա.։)

Ոգւոյ նորա առ ոգիս մարդկան գնացումն. (Խոսր.։)

Աղբիւրն զնոյն ունի ասէ զգնացումն ջրոյն, զմիշտ բղխումն. (Լծ. ածաբ.։)

Որոշումն յաշխարհայնոց ամենեցունց, եւ յաշխարհէ գնացումն. (Բրս. թղթ.։)

Ազգի գազանացն գնացմունք. (Կոչ. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գնացումն գնացմունք
accusatif գնացումն գնացմունս
génitif գնացման գնացմանց
locatif գնացման գնացմունս
datif գնացման գնացմանց
ablatif գնացմանէ գնացմանց
instrumental գնացմամբ գնացմամբք