adj.

content, easy, satisfied;
— լինել, to be content, satisfied, to take it kindly.

adj.

εὑχαρίστατος, ἰκανός contentus, satisfactus, gratus (animus) Արմատ Գոհանալոյ, իբր Գոհացեալ. շատացեալ. հաճ եւ հաւան՝ շնորհակալութեամբ հանդերձ. վարի ընդ էական բայի.

Գոհ էի զվաստակոց քոց. (Ագաթ.։)

Ամնեքին գոհ են զքէն. (Եզնիկ.։)

Հարցէ՛ք ցաշխարհն, եթէ գո՞հ իցեն զդմանէ։ Մեծապէս գոհ էր զառնես զայսմանէ. (Եղիշ. ՟Է. ՟Ը։)

Բայց դու այժմու ի մէնջ պարգիդ գո՛հ լեր. (Փարպ.։)

Ոչ միայն նոքա գովիցին, այլեւ աստուած գոհ նովաւ լինիցի. (Ոսկ. ՟ա. թես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անգոհ

Գոհաբան

Գոհաբանեմ, եցի

Գոհաբանութիւն, ութեան

Գոհանամ, ացայ

Գոհար, աց

Գոհարան

Գոհարեղէն

Գոհացողական

Գոհացողութիւն, ութեան

Գոհութիւն, ութեան

Դժգոհ, աց

Դժգոհեմ, եցի

Դժգոհ լինիմ

Դժգոհութիւն, ութեան

Տժգոհ

Տժգոհիմ, եցայ

Տժգոհութիւն, ութեան

Տշգոհ լինիմ

Voir tout