va.

to praise, to thank.

չ.

εὑχαριστέω, ὐμνῳδέω gratias ago, laudo Գոհանալ յայտնի եւ ուրախ բանւ. գովել եւ փառաւորել գոհութեամբ.

Գոհաբանեմք զքեզ յաղթական երգով։ Գոհաբանեմք եւ վերօրհնեմք. (Շար.։)

Գովաբանեմք զսուրբ տիրամայրդ։ Գոհաբանի առ ի նոցանէ սուրբ աստուածութիւն. (Նար. կուս.։)

Զայս եւ որ սոցին նմա գոհաբանէ աղօթիցս բան. (Խոսր.։)

Առ որ այսքան գոհաբանեաց. (Լմբ. պտրգ.։)