s.

praise, thanks.

s.

εὑχαριστία gratiarum actio Բան գոհութեան եւ շնորհակալութեան. գոհանալն եւ գովելն.

Անհատ բարբառով քեզ վերընծայել գոհաբանութիւն։ Ըստ պօղոսի գոհաբանութեան։ Ներքնապատեալքդ գոհաբանութիւնք։ Գոհաբանութիւն խնամոց. (Նար. ՟Ի՟Բ. ՟Ի՟Թ. ՟Լ՟Դ. եւ Նար. գանձ խչ.։)

Պէսպէս շնորհացն գոհաբանութիւնք։ Զշնորհն աստուծոյ գոհաբանութեամբ նմին յուշ ածել. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գոհաբանութիւն գոհաբանութիւնք
accusatif գոհաբանութիւն գոհաբանութիւնս
génitif գոհաբանութեան գոհաբանութեանց
locatif գոհաբանութեան գոհաբանութիւնս
datif գոհաբանութեան գոհաբանութեանց
ablatif գոհաբանութենէ գոհաբանութեանց
instrumental գոհաբանութեամբ գոհաբանութեամբք