s.

by road.

s.

Գաղտնի ուղի՝ իբր ճանապարհ գողոց. ծածուկ ճամբայ.

Զգողուղի կալաւ շմաւոն գնդիւն իւրով. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ. 82։)

Գողուղի (կամ գողունի) հետեւանաց արահետ. (Պիտ.։)