adv.

haughtily, proudly.

adv.

Իբրեւ բռնաւոր. եւ Արհամարհանօք. փքացմամբ.

Բանսարկուն գոռոզաբար տիրեալ էր մարդկային բնութեանս. (Կիւրղ. ղկ.։)

Գոռոզաբար ուժգնութեամբ հարին։ Եւ ո՛չ գոռոզաբար ամբարձեալ մտօք. (Նար. ՟Կ՟Ը. եւ Նար. երգ.։)

Ո՛չ է պարտ գոռոզաբար առնել զայսպիսիսս, այլ ամենայն յօժարութեամբ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 23։)

Յաւանակ նստար, ի ձի ոչ հեծար դու գոռոզաբար. (Գանձ.։)