adj.

arrogant, proud, haughty, imperious, insolent;

s.

tyrant.

s.

τύραννος, κοίρανος tyrannus Այր գոռ, խրոխտ. սէգ. բուռն եւ հզօր իշխեցօղ. բռնաւոր. որ ասի եւ ՀԱՐՈՒՍՏ.

Թագաւորաց եւ գոռոզաց։ Թագաւոր ոք կամ գոռոզ։ Ո՞ ոք գոռոզ։ Որք բաբելացւոցն գոռոզացան բարեպաշտութեամբք յաղթեցին. (Փիլ.։)

Առ գոռոզս իշխանացն։ Զեգիպտացւոցն գոռոզէն։ Սուզանելով ի յանդունդս հանդերձ ամբարհաւաճելա գոռոզաւն. (Պիտ.։)

Գոռոզն հռովմայեցւոց, եւ այլն. (Խոր. հռիփս.։)

Կարծեալ գոռոզին (սատանայի)։ Գոռոզն ապստամբ։ Խորտակեսցի եղջիւր գոռոզին։ Գոռոզն, եւ սպառազէնք իւր։ Ընդ դժնեայ գոռոզի մարմնոյս բռնութեան մարտուցեալ. (Նար.։)

Ապեղեայ զթետտաղացւոց գոռոզին. (Յհ. իմ. ատ.։)

Փարթամաց եւ գոռոզից. (Մագ. ՟Լ՟Ա։)

Իբրեւ զգոռոզս ճոխանան. (Սարկ. քհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գոռոզաբար

Գոռոզանամ, ացայ

Գոռոզութիւն, ութեան

Voir tout