s.

ԳՈՌՈՒԹԻՒՆ ԳՈՌՈՒՄՆ. ἅσθμα Գորալն եւ Գոռոզութիւն. խրոխտումն. սպառնումն. գրգիռ մարտի. մեծամեծս փքալն եւ փռնչելն.

Գազանս անծանօթս փորոտօղս գոռոզութեան. (Իմ. ՟Ժ՟Ա. 19։)

Ընդ նմա իսկ մարտիցուք գոռոզութեան բանիւք. (Եզնիկ.։)

Մրցէր մարտական ակմամբն ընդ գոռման գոռոզին. (Մագ. ՟Լ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գոռումն գոռմունք
accusatif գոռումն գոռմունս
génitif գոռման գոռմանց
locatif գոռման գոռմունս
datif գոռման գոռմանց
ablatif գոռմանէ գոռմանց
instrumental գոռմամբ գոռմամբք