cf. ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹԻՒՆ. (կամ այսպէս է գրելի. )

Զայս ամենայն զբազմութիւն մասանցս մարմնոյ շարժէ ի կենդանութիւն եւ ի գործառութիւն, ցորքան ժամանակ միաբանութիւնէ շարժողին եւ շարժեցելոցն. (Եղիշ. հոգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գործառութիւն գործառութիւնք
accusatif գործառութիւն գործառութիւնս
génitif գործառութեան գործառութեանց
locatif գործառութեան գործառութիւնս
datif գործառութեան գործառութեանց
ablatif գործառութենէ գործառութեանց
instrumental գործառութեամբ գործառութեամբք