adj.

laborious, active, diligent.

adj.

Աշխատասէր. երկասէր. փո՛յթ.

Գործասէրն մեղու. (Ածաբ. նոր կիր.։)

Զօրէն գործասէր մեղուի. (Մագ. ՟Ի՟Ե։)

Էր եւ գործասէր յոյժ, եւ առատ յողորմածութիւնս. (Հ. կիլիկ.։)

Ընդդիմադրեն օրինացն քրիստոսի գործասէրք մահու եւ կենաց։ Ե՛րթ առ մեղուսն գործասէրս, որք բժշկեցին զհիւանդութիւն բնութեանս քաղցրախօս քարոզութեամբն. (Համամ առակ.։)