cf. Գոնջ;
cf. Գնչու.

adj.

Կա՛մ է Գնչու, եւ կամ Գոնջ. զորս տեսցես.

Որ յախտէն բերի անունն. այսինքն ի կրիցն. տառապեալ, չարչարեալ. գունչ, քարց, արբեալ, քաղցեալ. (Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գունչ գունչք
accusatif գունչ գունչս
génitif գնչի գնչաց
locatif գնչի գունչս
datif գնչի գնչաց
ablatif գնչէ գնչաց
instrumental գնչաւ գնչաւք