adj.

judicial.

adj.

προγνωστικός Յայտարար, նշանակիչ ըստ ախտարաց եւ այլն.

Սմա բնութիւն ասեն լինել յոյժ խնդական. երգեցողաց եւ գուսանաց՝ գուշակական. (Երզն. ոտ. երկն.։)