adj.

already predicted;
very evident.

adj.

δῆλος, κατάδηλος notus Արդէն գուշակեալ. նախանշանակեալ. յայտնի. քաջայայտ.

Խելամուտ լինել այլակերպութեան իւրաքանչիւր գուշակաւոր պատմութեանց. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Արտաքին պատիւքն նմանագոյն յարտաքին պաճուճանացն լինին գուշակաւորք։ Այնպէս յայտնի եւ գուշակաւոր, եւ քան զճառագայթս արեգական լուսաւորագոյն է. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 4. եւ 13։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գուշակաւոր գուշակաւորք
accusatif գուշակաւոր գուշակաւորս
génitif գուշակաւորի գուշակաւորաց
locatif գուշակաւորի գուշակաւորս
datif գուշակաւորի գուշակաւորաց
ablatif գուշակաւորէ գուշակաւորաց
instrumental գուշակաւորաւ գուշակաւորաւք