s.

prophecy;
presage, omen, prognostic;
augury, auspice, divination, denunciation.

s.

Իբր Յայտնութիւն մարգարէական. նախաձայնութիւն.

Եւ ոչ արար պատասխանի նմա տէր երազովք, եւ գուշակութեամբք (յն. յայտնութեամբք), եւ մարգարէիւք. (՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Ը. 6։)

Որ զնախադրեալսն յառաջագոյն գուշակութեամբ մարգարէիցն՝ կատարեցեր. (Շար.։)

Իբր Յայտարարութիւն. նշանակ.

Ի գուշակութիւն քումդ օրինկի ի կայս քառանկիւն կերպի հաստատեցաւ. (Նար. խչ.։)

Իբր Ազդարարութիւն գաղտնի. զեկուցումն մատնելոյ սակս. խապէր.

Ի հրապուրելոյ գուշակութեան նահապետացս մերոց նոյնհետայն առաքէ զորդի իւր. (Խոր. ՟Գ. 50։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գուշակութիւն գուշակութիւնք
accusatif գուշակութիւն գուշակութիւնս
génitif գուշակութեան գուշակութեանց
locatif գուշակութեան գուշակութիւնս
datif գուշակութեան գուշակութեանց
ablatif գուշակութենէ գուշակութեանց
instrumental գուշակութեամբ գուշակութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աստղագուշակութիւն, ութեան

Voir tout