cf. ԳՈՒՇԱԿՈՒԹԻՒՆ.

Եզեկիէլ աստուածատես գուշակմամբն բարբառէր. (Վրթ. քերթ.։)

Ըստ օրինի անտուստ գուշակմամբ ի խորանին։ Իբր ի գուշակումն անուան խոստացեալն շնորհիս։ Ի ճառս ազդման այսմ հովուի գուշակման։ Ի գուշակումն նշանակութեան քումդ խորհրդոյ. (Նար.։)

Իսկ յասելն առ հոգին սուրբ.

Հրամանատար գործոցն յիսուսի, եւ անօրինականաց մեծին գուշակումն, իմա՛ գուշակիչ, տուօղ գուշակել. (անդ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գուշակումն գուշակմունք
accusatif գուշակումն գուշակմունս
génitif գուշակման գուշակմանց
locatif գուշակման գուշակմունս
datif գուշակման գուշակմանց
ablatif գուշակմանէ գուշակմանց
instrumental գուշակմամբ գուշակմամբք