adj. s.

diviner, conjurer, prognosticator;
informer, denunciator;
sign, mark;
that expounds, manifests;
մատն եւ — լինել, to denounce, to impeach, to accuse.

s.

(արմատն է Ուշ, յորմէ եւ Գոյշ՝ իբր Գուցէ, եւ Զգոյշ). προγνώστης , προφητή, μάντις vates, propheta Որ կանխաւ նշանակէ զիմն՝ որպէս մարգարէ կամ գէտ, որպէս յուշարար կամ ազդարար, կամ մատնիչ. եւ պարզապէս՝ Ինչ մի յայտարար. նշանակ, ցուցակ.

Այսց խորհրդոց առ թշնամի անդր ... մատն եւ գուշակ լինէր. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 28։)

Մի՛ ուտիցէք վասն նորա, որ գուշակն եղեւ. (՟Ա. Կոր. ՟Ժ. 28։)

Զոմանս՝ մարգարէս, գուշակս ապառնեացն։ Գուշակ ներկայիս։ Գուշակ գարնայնոյ. (Նար.։)

Լուսինն յարեւմուտս թաղի. գուշակ թաղելոց, յարութիւն մեռելոց։ Գուշակք ճշմարտութեան յաւիտենականի՝ որ գալոցն էր, լինին. (Ագաթ.։)

Աստղն գուշակ (մոգուց). (Ոսկ. մ. ՟Ա. 8։)

Որ կենարար թաղման քո գուշակ զիւղոյն ծանուցեր զօծումն. (Շար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անգուշակ

Աստղագուշակ

Աստղագուշակութիւն, ութեան

Գուշակական

Գուշակաւոր, աց

Գուշակեմ, եցի

Գուշակութիւն, ութեան

Գուշակումն, ման

Զգուշակ

Զգուշական

Կանխագուշակ

Հողմագուշակ

Մահագուշակ

Յառաջագուշակ

Նախագուշակ

Չարագուշակ

Վերագուշակիչ

Տեսանողագուշակ

Voir tout