s.

war, combat;
wrestling;
assembly;
dispute;
—ս նստիլ, to assemble or sit down altogether;
ի — կռուոյ մտանել, to enter the lists, to wrestle.

s.

ԳՈՒՊԱՐ որ եւ ԳՈՒՊԱՐԱԾ. որպէս ռմկ. կպուր կպուրի գալը. Մենամարտութիւն. ոգորումն. մրցանք. նահատակութիւն. գումարումն ի մարտ.

Ըմբշացն մրցումն եւ գուպարք. (Փիլ. լին.։)

Ի գուպարս ըմբշաց։ Ի գուպար կռուոյ մտանել. (Պիտ.։)

Չարին պատերազմի գուպար գաղտնամարտ մտացս օցտելոց. (Նար. կ.։)

Ցրումն գուպարից հերձուածողաց. (Ճ. ՟Ա.։)

Ի տեսարանի աշխարհիս ... ոչ անմտութեան խաղս, այլ ... առաքինութեան գուպարս. (Սարկ. քհ.։)

Քեւ հերձուածողացն գուպարք ի բերանս եղեալ կարկեցան. (Բրս. ի ստեփ.։ (Շփոթի երբեմն ի գրչաց ընդ ԳՈՒՄԱՐ. որպէս եւ պրս. գիւպարէ է ջոկ)։)

ԳՈՒՊԱՐ. βόθυνον scrobs Անուն գիսաւոր աստեղ, որ իցէ խորանիստ խոռոչաւոր.

Վարսաւորքն, եւ հեծանքն, եւ գուպարքն, զանազան ձեւքն, եւ յորջորջմունք նմա ձեւոյն. (Բրս. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գուպարագիր

Գուպարած, ի

Գուպարայաղթ

Գուպարեմ, եցի

Գուպարիմ, եցայ

Գուպարումն, ման

Voir tout